Lantbruk maskin

På inriktningen lantbruk och utgång mot maskinförare kommer du att få lära dig mycket om maskinkörning och maskinskötsel. Du kommer att lära dig genom att köra många olika maskiner samtidigt som du skaffar dig teoretiska kunskaper om maskiner och redskap inom lantbruket. Utbildningen syftar även till att ge dig god kännedom om växtodling och växternas och markens fysiologi, vilket är grundläggande för att bli en skicklig maskinförare. I växtodlingskurserna ingår bekämpning av ogräs och olika typer av skadegörare. Där erbjuds även möjlighet att ta certifikat att handha och använda kemiska preparat inom lantbruket, s.k. Sprutkurs. Stor vikt läggs på körteknik som reducerar jordbearbetningen och antal traktortimmar per hektar och som därigenom ger ett effektivt och ekonomiskt resultat. Under reparationskurserna får du lära dig svetsteknik som ger dig möjlighet att ta licens för heta arbeten. Du får även kunskaper inom lastmaskin och truck, som ger dig möjlighet att erhålla förarbevis på dessa maskiner. Efter avslutad utbildning kan du välja att jobba som anställd eller egen företagare, inom lantbruks- eller entreprenadbranschen. Oavsett vilket, kommer du att vara en välutbildad och eftertraktad maskinförare.

Hör av dig till oss om du vill veta mer!

Tel. 0278-40080

info@nytorpcentrum.se

Prata med din studievägedare om du är intresserad av att söka till Friskolan Nytorp, studiekoden är NBLAN 2115. Du vet väl att du är välkommen att besöka oss och vara med på naturbruksprogrammet under en dag? Hör av dig till oss för att bestämma dag.