Yrkeshögskoleutbildning inom lantbruk

Förlängd ansökningstid till 18 oktober- sök nu!

Här ansöker du

Informationsbroschyr för utskrift 2015-2017

Det finns ett behov av välutbildad arbetskraft i det norrländska jordbruket. Därför har Friskolan Nytorp tillsammans med Forslundagymnasiet, Torsta AB och Grans naturbruksgymnasium utvecklat en driftledarutbildning för lantbruk inom ramen för Yrkeshögskolan.

Distansutbildning

lantbruksgymnasiumUtbildningen är en påbyggnad på gymnasieskolans naturbruksprogram och vänder sig till såväl anställda som företagare. Hösten 2014 togs den första kullen elever in på den 2-åriga utbildningen, som genomförs på distans och deltid (50 %). De olika skolorna utgör lokala noder där studiegrupperna träffas tre gånger per termin. En gång varje termin träffas hela elevgruppen vid Forslundagymnasiet i Umeå. Totalt räknar vi med 20 elever.

Utbildningen till driftledare inom lantbruk är en påbyggnad på gymnasiets naturbruksprogram med inriktning jordbruk, för dig som vill arbeta i arbetsledande ställning inom jordbruket. Förutom en fördjupning inom jordbruksämnena, ger också utbildningen utvidgad kompetens inom arbetsledning, entreprenörskap och företagande. Fullgjord utbildning ger yrkeshögskoleexamen. Inriktningen är anpassad till driftsinriktningen för jordbruket i norra Sverige och tar därför i första hand upp produktion av mjölk- och kött med idisslare.

Arbetsmarknad

Jordbruket har under lång tid genomgått en snabb strukturrationalisering och teknikutveckling, en utveckling som ser ut att fortsätta. Det leder till ett ökat behov av anställda med fördjupade kunskaper, inte minst i arbetsledande befattning. Även för företagarna själva är det viktigt att skaffa sig goda kunskaper i ny teknik och biologi, men särskilt öka sin kompetens inom arbetsledning och arbetsorganisation.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till såväl företagare som anställda på jordbruksföretag.

Samarbetspartners

För att säkerställa att utbildningen håller en hög kvalitet och att undervisningen tar med den senaste utvecklingen inom forskning och försök kommer vi att sammarbeta med SLU, främst i Umeå och Alnarp. Vi kommer naturligtvis också att ha en fortlöpande dialog med branschens företrädare, så att kurserna motsvarar arbetslivets behov.

 

Lämna kommentar

*

captcha *