Friskolan Nytorps förhållningssätt och rekommendationer gällande det nya coronaviruset, covid-19.

Friskolan Nytorps förhållningssätt och rekommendationer gällande det nya coronaviruset, covid-19.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens höjning av risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige– samt Socialmyndighetens uppmaning att vidta särskilda åtgärder för att skydda riskgrupper uppmanar Friskolan Nytorp:

Förtydligande gällande sjukfrånvaro: Skolans elever samt anställda, ska stanna hemma även vid milda symptom på smittsam sjukdom. Individen har ett ansvar för att vi uppnår noll sjuknärvaro, så att vare sig covid-19 eller andra sjukdomar sprids. Sedvanlig sjukanmälan ska göras till skolan. Vi uppmanar också elever och anställda att hålla socialt avstånd – alternativa hälsningar än att skaka i hand osv.

Elever och anställda som återvänder från områden med smittspridning: Elever och medarbetare som återvänder från områden med smittspridning, eller har medlemmar i hushållet som återvänder från områden med smittspridning (enligt Folkhälsomyndighetens definition) får ej återvända till arbetsplatsen/skola under 14 dagar efter hemresa. Detta sker i samråd med chef/rektor.  Skolan möjliggör arbete hemifrån i den mån det är möjligt.

Förebyggande åtgärder: En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/