Grönt ljus för Transportinriktning på Nytorp

Vi är glad och stolta över att meddela att Skolinspektionen godkänt Friskolan Nytorps ansökan om att få utöka skolan med Fordon- och transportprogrammets transportinriktning. Tillståndet att starta sträcker sig till hösten 2022. Det gör att vi kan fortsätta planeringen av utbildningen och tillståndet är en viktig pusselbit i vår långsiktiga strategi; att erbjuda utbildningar som ger anställningsbara elever och öppnar möjligheter för företagande på landsbygden.