Ökad smittspridning – Så här tänker vi på Friskolan Nytorp.

Så här arbetar vi på Friskolan Nytorp för att minska smittspridning

Den rådande situationen kring Corona och Covid-19 ställer högre krav på oss alla att ta ansvar för att minska risken för smitta. Det är förståeligt att oro och frågor uppstår kring Corona. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Gävleborgs rekommendationer och riktlinjer.
Här följer några av de åtgärder vi satt in för att minska riskerna för smittspridning.

Handhygien
I skolan arbetar vi för att ha en god handhygien, vilket innebär att vi informerar eleverna om vikten av god handhygien och påminner om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Vi ser till att det finns tvål, pappershanddukar och handsprit tillgängligt och har satt upp affischer med information om handtvätt.

Social samvaro
I strävan att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har vi förutom att öka avstånd mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen också beslutat att halvera elevernas fysiska närvaro på skolan. Konkret betyder det att ena veckan befinner sig halva klassen på skolan och har lektioner medan den andra halvan har studier på distans hemifrån. Det innebär att vi halverar trycket på social samvaro totalt på skolan och även andel boenden på elevhemmet samt antal elever som behöver resa till och från skolan. Upplägget gäller från nu på måndag den 23 november fram till och med jullovet. Nytt beslut och information gällande vårterminens upplägg kommer att komma inför vårterminens start.

Lektionernas upplägg
Eleverna kommer att följa schemat som vanligt oavsett distans eller fysiskt upplägg. Närvaro tas av lärare i början på lektion samt information om hur lektionspasset ska genomföras.

Friska elever och personal
Vi är noga med att bara friska ungdomar och personal ska vistas i skolan. Om någon elev uppvisar sjukdomssymtom under dagen ska den personen gå hem. Som elev eller vårdnadshavare till elev på gymnasieskolan tar du ditt ansvar genom att hålla dig/ditt barn hemma från skolan vid minsta symtom på förkylning och så länge hon eller han har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom. I de fall du/ditt barn har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan du/ditt barn återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Elever i gymnasieskolan ska stanna hemma om en person i hushållet har konstaterats smittad av covid-19. Jag förstår om detta kan kännas svårt, men jag vädjar till dig att ha respekt för de åtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Vad händer när det finns smittade elever eller personal på vår skola?
Vid bekräftad Covid19-smitta kontaktar verksamheten smittskydd i Region Gävleborg för att se över behov av smittspårning. Rektor informerar sedan de personer som smittskydd anser kan ha varit utsatta för smitta.

Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen. Håll i, håll ut och håll avstånd!

Hälsningar Anna Dybäck, rektor Friskolan Nytorp