Om oss

Klicka här för fullständig kontaktlista med telefonnummer och e-postadresser 

 

Historik
Nytorp startade sina dagar som skogs- och lantmannaskola 1946 då man flyttade utbildningen från Bollnäs till Arbrå. Genom åren har skolan specialiserats mot en ren lantbruksutbildning som på senare år även har kommit att omfatta utbildning med inriktning mot häst. I begynnelsen var landstinget huvudman för utbildningen men sedan 2007 har Bollnäs Kommun haft huvudmannaskapet. 2011  beslutade kommunen att man skulle upphöra med utbildningen på Nytorp och sälja fastigheterna.

Nytorp idag
I juli 2012 köptes Nytorp av tre lokala entreprenörer och företaget Jeppe Fastigheter AB bildades. Deras vision och affärsidé för Nytorp är att:

”På ett ansvarsfullt och utvecklande sätt driva Nytorp mot att bli ett av Norrlands ledande utbildningscenter med inriktningar som följer företagens behov. De lokaler som ej behöver nyttjas för utbildningscentrets behov kommer att hyras ut, för att skapa en mångfald av företagande på området”.

En central del i visionen för Nytorp är att även i framtiden kunna erbjuda utbildning inom naturbruksprogrammet, men också att Nytorp skall kunna erbjuda fristående utbildningar med koppling till lantbruk och entreprenad. Vi tror att ett sådant utbud kan ge synergieffekter till glädje både för elever och företag.

Nytorp Entreprenadutbildningar AB erbjuder utbildningar för maskinförare samt andra behörighetskurser som arbete på väg, heta arbeten, ADR-kurser med mera. Friskolan Nytorp AB bedriver utbildning inom naturbruksprogrammet samt bygg- och anläggningsprigrammet, de första eleverna började i friskolans regi 2013. Visionen för friskolan är att kunna erbjuda utbildningar med fokus på vall, nöt och maskin – områden som är extra viktiga för lantbruket i vår region. Under Naturbruksgymnasium kan du läsa mer om planerna med friskolan och under Entreprenadutbildningar hittar du mer information och scheman för vuxenutbildningarna.

En viktig del av visionen är att Nytorp blir en mötesplats för människor och företag som är intresserade av lantbruk och entreprenad.
Känner du att visionen tilltalar dig och att du vill bli en del av Nytorp? Tveka då inte höra av dig till oss.