Byggprogrammet anläggning

På Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning mot anläggningsfordon kommer du att utbildas till anläggningsmaskinförare. Du kommer att lära dig hur man kör och arbetar med hjullastare och grävmaskin. Du kommer även att komma i kontakt med andra maskiner som är kopplade till byggen och anläggningsarbeten som tex traktorgrävare, dumper, truck mm. Förutom den praktiska utbildningen i maskinkörning får du också teoretiska kunskaper angående schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete och ballast samt trafikkunskap.

På Friskolan Nytorp försöker vi hela tiden vara lyhörda för vad branschen och potentiella arbetsgivare förväntar sig att du ska kunna efter att du avslutat din utbildning hos oss. Vi har därför kontakt med flera praktikvärdar som hjälper oss att utvärdera de kunskaper som eleverna har med sig från skolan.

Utbildningen är upplagd så att teorin blandas med praktik för att utbildningstiden skall bli så stimulerande och effektiv som möjligt. Redan under höstterminen i årskurs 1 kommer du att få köra olika maskiner. Arbetsuppgifternas svårighet och komplexitet kommer gradvis att ökas för att förbereda dig för din yrkesutövning så att du skall vara attraktiv på arbetsmarknaden. Möjligheten att efter fullgjord utbildning få jobb är idag mycket god. En bra maskinförare är guld värd för en arbetsgivare. Som maskinförare har du även stora möjligheter att starta ett eget företag. Under utbildningen kommer du att även att få kunskaper om hur man driver eget företag och hur man kan jobba mot olika arbetsgivare som F-skattare.

 

Modern teknik

Under skoltiden läggs mycket tid på praktisk maskinkörning och vi arbetar även mycket med modern teknik som maskinstyrning. Vi strävar hela tiden med att försöka ha en så bra och modern och modern maskinpark som möjligt.

 

APL- Arbetsplatsförlagt lärande

Under gymnasietiden kommer du att göra minst 15 veckors praktik, arbetsplatsförlagt lärande. Vi tror det är viktigt att tidigt under utbildningen komma ut och se hur det fungerar på ett anläggningsföretagoch vi gör därför många studiebesök där teori och praktik varvas.

Friskolan Nytorp har riksintag och elevboende erbjuds på skolan. Skolkod för ansökan är 2115 och beteckningen för inriktning anläggningsfordon är BAANL.

 

Vad leder utbildningen till?

Efter fullgjord examen på bygg- och anläggningsprogrammet med utgång mot anläggningsfordon kan du jobba bl. a som lastmaskinsförare eller grävmaskinist. Din arbetsplats kan vara en byggarbetsplats, hamnarbete eller vägarbete. Du kan få en variation i dina arbetsuppgifter som följer årets olika årstider. Detta gör att du på våren, sommaren och hösten planerar ytor och jobbar med schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete. På vintern kan dina arbetsuppgifter vara snöröjning och halkbekämpning mm.

Efterfrågan på skickliga yrkesförare inom anläggningsbranschen är mycket stor. Du kan efter utbildningen själv välja om du vill jobba som anställd eller som egen företagare. Vill du studera vidare kan du göra det på högskolan eller yrkeshögskolan.

 

Kursplan

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om utbildningen. Du är också välkommen att vara med oss på skolan under en dag. Hör av dig så kan vi hitta en dag och tid som passar.

Tel. 0278-40080

E-post: info@nytorpcentrum.se