Praktikvärdar

Under den treåriga gymnasieutbildningen kommer minst 15 veckor vara s.k. arbetsplatsförlagt lärande (APL). Eleven väljer sina praktikplatser i samråd med sin APL-handledare. Nedan listas några företag som skolan tillfrågat om praktikplatser, men eleven är inte bunden till att göra sin APL hos något av dessa företag utan det är fullt möjligt att välja andra företag med. Friskolan Nytorp kommer kontinuerligt att erbjuda praktikvärdarna handledarutbildning samt viss fortbildning då de är en värdefull resurs för skolan och eleverna.

 • Wixner & Rödin, Söderhamn
 • DAB Gruop, finns representerade i Vallsta, Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn och Oslo
 • VSM Entreprenad, Järfälla
 • Wickbers Entreprenad, Bollnäs
 • Sigurd Sand, Järvsö
 • Mackes Gräv, Järsvö
 • Micke Svenssons Entreprenad, Ljusdal
 • Pingelkläppen AB, Vallsta
 • Agrient, Kilafors
 • Hammarströms Trädgårdsanläggningar, Bollnäs
 • Gävleborgs Maskin och Transportcentral (GMT)
 • Freddes Gräv, Arbrå
 • Krossentreprenad, Kilafors