Elevhälsa

Som elev på Friskolan Nytorp har du naturligtvis tillgång till bra elevhälsa. Vi har samarbete med skolsjuksköterska, skolläkare, skolkurator och skolpsykolog. På skolan har vi också tillgång till specialpedagog. Elevhälsopersonalen är till för dig och finns på skolan på planerade tidpunkter eller vid behov.

Vår skolsköterska heter Ann-Sofie Strömbom.
Om du vill träffa vår skolsköterska kontakta henne på telefon 070-229 53 44 eller via mail; skolskoterska@nytorpcentrum.se  och boka en tid.

Studie- och yrkesvägledare Stefan Hansson finns på plats enligt överenskommelse. Kontaktas via rektor@nytorpcentrum.se eller direkt till;

Stefan Hansson, Arbetskonsulten i Hälsingland AB, Tfn 076-130 57 88 eller via mail hansson@akonsulten.se.

Här hittar du vår Handlingsplan mot droger; Handlingsplan-mot-droger-FN_15

På Friskolan Nytorp arbetar vi med att få en rökfri skola, bland annat genom att erbjuda våra elever detta;

Sluta röka stöd i mobilen

Friskolan Nytorp stödjer vi även RNS och deras projekt narkotikafriskola.