Lantbruk

Djuren på Nytorp är vana att eleverna sköter om dem och att det rör sig mycket folk runt dem, därför är de mycket lugna och trevliga. Utbildningen syftar till att ge dig god kännedom om djuren så att du skall känna dig trygg i deras miljö. När du börjar på Nytorp får de som vill ett ”eget djur” att sköta. Ditt djur får du sedan pyssla om så mycket du vill och följa under de tre åren du går på Nytorp.

Skolan har också ett nära samarbete med tre mjölkgårdar, där en del av undervisningen bedrivs.

Dina praktikveckor kan du förlägga på någon av våra praktikgårdar eller annan gård du känner till. Där får du lära dig mer om olika produktionssätt och ta del av den nya tekniken.

I djurkurserna ingår bla avelskunskap, foderlära och djursjukvård.

Du kommer även att lära dig en hel del om växtodling, maskinkörning och maskinskötsel. Du kommer att lära dig genom att köra många olika maskiner samtidigt som du skaffar dig teoretiska kunskaper om maskiner och redskap inom lantbruket. Utbildningen syftar till att ge dig god kännedom om växtodling och växternas och markens fysiologi, vilket är grundläggande för att bli en skicklig maskinförare. I växtodlingskurserna ingår bekämpning av ogräs och olika typer av skadegörare. Där erbjuds du även möjlighet att ta certifikat att handha och använda kemiska preparat inom lantbruket, s.k. Sprutkurs. Stor vikt läggs på körteknik som reducerar jordbearbetningen och antal traktortimmar per hektar och som därigenom ger ett effektivt och ekonomiskt resultat. Du får minst ett skifte på cirka 3 hektar att så och skörda på. Därefter görs en uppföljning av resultatet angående praktiskt utförande och ekonomiskt utfall av ditt fält. Under reparationskurserna får du lära dig svetsteknik som ger dig möjlighet att ta licens för heta arbeten. Du får även kunskaper inom lastmaskin och truck, som ger dig möjlighet att erhålla förarbevis på dessa maskiner.

Den moderna tekniken som inte Nytorp kan erbjuda möter du på din arbetslagda praktik mellan årskurs 2 och årskurs 3. Allt detta tillsammans ger dig en bred bas som är bra att ha oavsett om du väljer att jobba som anställd eller egen företagare.

Prata med din studievägedare om du är intresserad av att söka till Friskolan Nytorp, studiekoden är NBLAN 2115. Du vet väl att du är välkommen att besöka oss och vara med på naturbruksprogrammet under en dag? Hör av dig till oss för att bestämma dag.