Om oss

Översikt olycksfallsförsäkring – oversikt-forsakring

Ordningsregler – ordningsregler-pa-friskolan-nytorp

Nytorp startades som skog- och lantmannaskola redan 1946. Sedan slutet av 60-talet har skolan drivits av landstinget och sedan 2007 har Bollnäs kommun haft huvudmannaskapet. Under åren har det bedrivits både gymnasie- och vuxenutbildning.  2012 köptes fastigheterna av tre privatpersoner som ser stora möjligheter i hur Nytorp kan utvecklas till ett nav för de gröna näringarna. I augusti 2013 startade Friskolan Nytorp med den första klassen inom lantbruksinriktningen på naturbruksprogrammet. Ägarna i den nya friskolan har lång erfarenhet och ett stort kontaktnät inom lantbruket i Sverige. Den kompetensen vill vi, tillsammans med lärare och personal, självklart dela med oss av till våra elever.

2015 tillkom Byggprogrammet med inriktning anläggningsfordon.

Vad är Naturbruksprogrammet?

Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av djur, maskiner och natur. Det vänder sig även till dig som vill leva och ha din inkomst på landsbygden. Naturbruksprogrammet ger dig dubbel kompetens genom att du får en yrkesutbildning samtidigt som du får en teoretisk utbildning som möjliggör vidare studier. Friskolan Nytorp är en liten skola där alla elever syns och får utvecklas efter sina egna förutsättningar. Skolan jobbar mycket med entreprenörskap för att skapa analyserande och tänkande individer, en viktig egenskap hos såväl anställda som hos egna företagare. Under lantbruksutbildningen är du både på skolan och ute i arbetslivet på våra praktikgårdar genom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Direkt efter gymnasiet har du goda möjligheter att få jobb som djurskötare eller maskinförare men du kan också vidareutbilda dig till driftledare, lantmästare, agronom eller veterinär.

Varför ska jag välja Friskolan Nytorp?

Friskolan Nytorps ägare har långvarig erfarenhet från branschen i form av rådgivare, lärare och företagare. Friskolan Nytorp vet vad som krävs av dig när du avslutat din utbildning på naturbruksprogrammet för att bli duktig i ditt yrke och kunna få ett välavlönat arbete. Vi har som högsta prioritet att du skall ha en godkänd gymnasieexamen när utbildningen avslutas. All personal på skolan jobbar utifrån denna målsättning.

Du har även möjlighet att ta olika licenser och certifikat genom skolan. Exempel på detta är förarbevis på lastmaskin och truck, motorsågskörkort samt jägarexamen. Certifikat för sprutning av bekämpningsmedel, heta arbeten, delegerad läkemedelshantering (D9) och för seminering av egna suggor.

Friskolan Nytorp ligger i ett område som är känt för sina goda kunskaper i grovfoderproduktion samt mjölk- och nötproduktion. Bland våra praktikgårdar finns företag som utsetts till ”Årets vallodlare i Sverige”, där återfinns även en av Sveriges största mjölkgårdar, Vallens Gård.

Lantbruksskola och mer

Du deltar praktiskt i alla arbetsuppgifter som kan finnas på ett jordbruksföretag samtidigt som du får med dig de teoretiska kunskaper som krävs. Exempel på arbetsuppgifter är djurskötsel, växtodling, maskinkörning på sommaren, men även snöröjning på vintern, underhåll av byggnader, motorsåg, mm. Vid starten får Du den utrustning som kommer behövas under din utbildning, så som egen laptop och skyddskläder. I årskurs ett kommer alla elever att ta traktorkort. Du kommer också att få en första kontakt med våra praktikgårdar där Du får en god insikt i lantbrukets olika produktionsgrenar och vilka kunskaper som krävs. Övningar med skolans djur och maskiner ger dig en grundläggande och bred bas att stå på. Därefter kommer du att få ta mer ansvar i dina arbetsuppgifter inom maskin och djurhållning. De valbara kurserna kommer att ligga i årskurs två liksom en stor del av APL:en. Det kommer också att finnas möjlighet för dig att driva ett eget företag (UF-företag) under ett år.

Hör av dig till oss om du vill vara med på skolan under en dag. Det kan vara det bästa sättet att ta reda på hur skolan verkligen är. Ring oss och bestäm dag, tel. 0278-40080.

Kontaktuppgifter till oss som jobbar med Friskolan Nytorp hittar du genom att klicka här

Är du istället på jakt efter en ren hästinriktning så kanske skolorna Nytorps Hästgymnasium eller Naturlära kan vara något för dig? Friskolan Nytorp, Nytorps Hästgymnasium och Naturlära är tre separata skolor.