Nytorpcentrum

Meny >

Praktikvärdar

Kör Maskin Undersida

Under den treåriga gymnasieutbildningen kommer minst 15 veckor vara sk arbetsplatsförlagt lärande (APL). Eleven väljer sina praktikplatser i samråd med sin APL-handledare. Nedan listas några företag som skolan tillfrågat om praktikplatser, men elva är inte bunden till att göra sin APL hos något av dessa företag utan det är fullt möjligt att välja andra företag med. Friskolan Nytorp kommer kontinuerligt att erbjuda praktikvärdarna handläggarutbildning samt viss fortbildning då de är en värdefull resurs för skolan och eleverna. Några av våra praktikvärdar är;

  • Wixner & Rödin, Söderhamn
  • Wallbergs, Ljusdal
  • Mackes Gräv, Järvsö
  • Hällbo Entreprenad Maskiner AB
  • Rikards Gräv & Schakt