Nytorpcentrum

Meny >

Nytorp idag

"Vårt fokus är på dig, ditt lärande och dina möjligheter i arbetslivet"

Det är mottot som vi bedriver våra utbildningar efter på Nytorp. Vi ser vår "litenhet" som en styrka då det ger oss möjlighet att ha ett tydligt individfokus. För många tidigare elever är Nytorp förknippat med gemenskap och trygghet, ett samlingsbegrepp som ibland används är Nytorpsandan. Genom skolans långa historia finns ett arv och traditioner att förvalta samtligt som vi aktivt arbetar med att utveckla vår undervisning, både vad gäller arbetssätt och digitala hjälpmedel. 

 

Vi är övertygade om att inlärningen förbättras när eleven får kombinera sitt intresse med studier. Inom personalgruppen diskuterar vi fortlöpande möjligheter till ämnesövergripande projekt, studiebesök och praktiska övningar. Förutom fördelarna detta ger eleverna, tycker vi själva det är roligt att få inblick i varandras ämnesområden. 

Alla elever på Nytorp har en egen Chromebook. Vi använder oss av Googles webbverktyg, t ex Google Classroom, i undervisningen. Genom skolsystemet Schoolity får elever och vårdnadshavare god inblick i hur studierna går, information om frånvaro med mera. 

Som elev på Nytorp får du lära dig grunderna, både praktiskt och teoretiskt på skolan. Vi är stolta över att kunna erbjuda så bra förutsättningar för att lära sig det praktiska, både vad gäller djur och maskiner. Läs mer om detta under respektive program.