Nytorpcentrum

Meny >

Historik
Nytorp startade sina dagar som skogs- och lantmannaskola 1946 då man flyttade utbildningen från Bollnäs till Arbrå. Genom åren har skolan specialiserats mot en ren lantbruksutbildning och har under en tid även omfattat utbildning med inriktning mot häst. I begynnelsen var landstinget huvudman för utbildningen och mellan åren 2007-2013 hade Bollnäs Kommun huvudmannaskapet. 2012 förvärvades fastigheterna av tre lokala entreprenörer och året därpå startade Friskolan Nytorps Naturbruksutbildning i privat regi. 2015 utökades gymnasieutbildningarna med Bygg- och anläggnings-programmet inriktning anläggningsfordon. 

Idag (2023) finns tre gymnasieprogram, elevhem samt vuxenutbildning inom entreprenad och lantbruk på Nytorp.

I ägargruppen för skolan ingår fyra personer, varav två är verksamma som lärare och skolledare på Nytorp. Gemensamt för ägarna är ett stort hjärta för Nytorp och en vilja att utveckla ett utbildningscenter där människor erbjuds bra utbildningar som leder till jobb, eller fortsatta studier. Läs mer om nutiden under rubriken Om skolan.