Nytorpcentrum

Meny >

Ledighet och sjukanmälan

Ledighetsansökan

Blankett för ledighetsansökan upp till 2 dagar hittar du härLedighetsansökan upp till 2 dagar

Blankett för ledighetsansökan mer än 2 dagar hittar du här; Ledighetsansökan mer än två dagar

Observera att klassläraren beviljar upp till två dagars ledighet och max tre enskilda dagars ledighet under ett läsår. Längre ledighet beviljas av rektor. Vid ansökan om ledighet krävs vårdnadshavares underskrift för elev som ej fyllt 18 år. Vid ansökan om ledighet ifylles blankett som lämnas till klasslärare eller rektor.

Sjukanmälan

  • Om eleven är hemma

Om eleven är under 18 år, ringer vårdnadshavaren till skolan på tel. 0278-40080 senast kl. 8.20 och sjukanmäler eleven. Sjukanmälan görs genom att du väljer 6 för ”sjukanmälan av elev” och pratar in ett meddelande som sedan lyssnas av på skolan. Elever som är myndiga kan sjukanmäla sig själva på samma sätt som ovan.

Eleven ringer så fort som möjligt, dock senast kl. 8.20 till den lärare eller det stall där eleven skulle varit och meddelar att man är sjuk.

  • Om eleven är på elevhemmet

Eleven ringer 0278-40080 senast kl. 8.20 och sjukanmäler sig. Sjukanmälan görs genom att du väljer 6 för ”sjukanmälan av elev” och pratar in ett meddelande som sedan lyssnas av på skolan.

Eleven ringer så fort som möjligt, dock senast kl. 8.20 till den lärare eller det stall där eleven skulle varit och meddelar att man är sjuk.

Skolan skickar sms till vårdnadshavare om eleven är sjukanmäld  eller saknas på lektion utan giltig orsak.

Elev som är sjuk får inte vara kvar på elevhemmet om sjukdomen beräknas vara i mer än en dag.