Nytorpcentrum

Meny >

Ledighet och sjukanmälan

Ledighetsansökan

Blankett för ledighetsansökan upp till 2 dagar hittar du härLedighetsansökan upp till 2 dagar

Blankett för ledighetsansökan mer än 2 dagar hittar du här; Ledighetsansökan mer än två dagar

Observera att klassläraren beviljar upp till två dagars ledighet och max tre enskilda dagars ledighet under ett läsår. Längre ledighet beviljas av rektor. Vid ansökan om ledighet krävs vårdnadshavares underskrift för elev som ej fyllt 18 år. Vid ansökan om ledighet ifylles blankett som lämnas till klasslärare eller rektor.

Sjukanmälan 

Om eleven är under 18 år ringer vårdnadshavaren till skolan på tel. 0278-40080 senast kl. 8.00 och sjukanmäler eleven. Sjukanmälan görs genom att du trycker 6 på din telefon för ”sjukanmälan av elev” och pratar in ett meddelande som sedan lyssnas av på skolan. Elev som är myndig, dvs har fyllt 18 år, sjukanmäler sig själv på samma sätt som ovan.

Sjukanmälan ska göras varje dag även om ni antar att eleven blir hemma flera dagar. Undantag kan göras vid långa sjukfall där vi fått in läkarintyg.

Vi vill gärna att vårdnadshavare eller elev ringer eller skickar sms så fort som möjligt, dock senast kl. 8.00, till den lärare eller den plats där eleven skulle varit och meddelar att man är sjuk.

Om elev som bor på elevhemmet är sjuk ska eleven åka hem, dvs eleven får inte vara kvar på elevhemmet. 

Via Schoolity skickas det automatiskt ut ett meddelande till vårdnadshavaren om en elev rapporteras in med okänd orsak under en lektion.