Nytorpcentrum

Meny >

Värdegrundsarbete på Friskolan Nytorp

För Friskolan Nytorp är det viktigt att alla som är verksamma på skolan - elever och personal - skall känna sig försäkrade i sin vistelse på skolan samt ta ansvar och visa respekt för varandra och den gemensamma arbetsmiljön. 

Skolan bedriver utbildning med främsta grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Ingen skall känna sig diskriminerad, kränkt eller trakasserad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Rektor är ansvarig för att skolans värdegrundsarbete organiseras, kommuniceras och upprätthålls samt att relevant utbildning genomförs minst en gång per år till både elever och personal för att skolans vision skall fortsätta. Vid temadagar och under studiedagar anlitas föreläsare och inspiratörer med specifika kunskaper inom området.

Likabehandlingsplan 2023-2024 - Läs Friskolan Nytorps Likabehandlingsplan här

handlingsplan-mot-droger-Uppdaterad 201019  - Friskolan Nytorps handlingsplan mot droger

rutiner-för-klagomalshantering-1  - Rutiner för klagomålshantering vid Friskolan Nytorp

Folksams Försäkring - Skolans försäkring för eleverna på skolan.